Portret Sarmacki

Portret sarmacki na przykładzie polskiego portretu trumiennego

Portret trumienny – realistyczna podobizna osoby zmarłej, jeden z elementów castrum doloris. Pierwsze portrety trumienne pojawiły się w Egipcie (tzw. portrety fajumskie).

 

 

Polskie portrety trumienne malowano na blasze, najczęściej cynowej. Malarstwo to było najbardziej popularne w XVII i XVIII wieku wśród szlachty. Kształt portretu dostosowany był do boku trumny. Portret bowiem podczas uroczystości pogrzebowych mocowano do trumny od strony głowy zmarłego (tak, by on sam mógł "brać" udział w uroczystości). Po przeciwległej stronie mocowano epitafium, a po bokach stawiano tarcze herbowe. Po zakończeniu uroczystości portret często wieszano na ścianie kościoła, którego zmarły był dobrodziejem. Najstarszym znanym portretem trumiennym w Polsce jest wizerunek Stefana Batorego z końca XVI wieku. Portrety trumienne były charakterystycznym gatunkiem portretu sarmackiego.

 

Obejrzyj przykładowe portrety sarmackie.

 

Zadania

  1. Wybierz portret który podoba Ci się najbardziej. Zbierz potrzebne rekwizyty i upozuj siebie/kolegę/koleżankę na postać przedstawioną na wybranym przez Ciebie portrecie. Wykonajcie fotograficzny portret.
  2. Na podstawie przykładowych portretów sarmackich przedstaw siebie jako sarmatę/sarmatkę. Wykonaj portret w dowolnej technice plastycznej.
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )