Dla rodziców

Co rodzic winien wiedzieć o zagrożeniach w Internecie?

Młodzież chętnie spędza czas w Internecie. Surfuje po sieci używając komputerów i telefonów komórkowych. Bieglej posługuje się multimediami niż dorośli. Cyfrowy świat to rzeczywistość dzieci, a niekoniecznie dorosłych. Obecnie Internet służy do rozrywki, nauki, kontaktów społecznych i pracy. Nieodłącznym elementem życia nastolatków stały się serwisy społecznościowe. Nowe technologie to nowe możliwości ale tez nowe zagrożenia i problemy.

 

Warto znać najczęściej wymieniane zagrożenia i problemy na które narażone są dzieci. Należą do nich kontakty w sieci z nieznajomymi, uwodzenie za pośrednictwem Internetu (tzw. grooming). Ekspozycja w Internecie na treści potencjalnie szkodliwe lub otrzymywanie materiałów o takich treściach (np. nienawiść, namawianie do samobójstwa, samookaleczanie, anoreksja, narkotyki, rasizm, ksenofobia, itp.). Nękanie przez rówieśników za pomocą sieci (cyberprzemoc). Przesyłanie swoich nagich lub półnagich zdjęć (sexting). Kradzież lub nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł, itp.).

 

W Internecie nikt nie jest anonimowy. Każdy komputer ma swój unikatowy adres IP. Każdy dostawca łącza prowadzi statystyki co, kiedy i z jakiego komputera było wysłane lub pobierane. Błędne jest rozumowanie, że w sieci można być bezkarnym.

 

Podczas korzystania z Internetu należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Dbać o własną prywatność, a przede wszystkim o informacje jakie zamieszczamy – dane osobowe, adres szkoły dzieci, zdjęcia lub formy spędzania wolnego czasu mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. Jeśli nie podałbyś pewnych informacji nieznajomemu na ulicy – nie ujawniaj ich w sieci. Raz zamieszczona informacja w sieci pozostaje w niej na zawsze.

 

Zwracajmy uwagę co publikują o nas znajomi, bo nawet za kilka lat może nas coś skompromitować, uczulmy na to własne dzieci. Kontakty z nieznajomymi poznanymi przez Internet mogą być szczególnie groźne, jeśli prowadzą do spotkania w rzeczywistości. Nigdy nie wiemy czy osoba z którą się kontaktujemy jest tą, za którą się podaje. Dobry kontakt z własnym dzieckiem pozwala na wychwycenie momentu, gdyby zaczęło doświadczać jakiejś formy cyberprzemocy, nękania lub innych zagrożeń płynących w sieci.

 

Czasem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. W przypadku zgłoszeń dotyczących korzystania z komputera i/lub Internetu konsultanci Helpline.org.pl rozpoznają sytuację dziecka, udzielają informacji, pomagają zaplanować interwencję, udzielają wsparcia, a jeżeli istnieje potrzeba – kierują do specjalistycznych instytucji.

 

Kontakt z Helpline.org.pl:

  • bezpłatny numer telefonu 800 100 100,
  • rozmowa online – chat na stronie www.helpline.org.pl
  • e-mail: helpline@helpline.org.pl,
  • formularz: „zadaj nam pytanie” na stronie www.helpline.org.pl

 

Helpline.org.pl działa w dni powszednie w godzinach 11-17.

 

Oferta Helpline.org.pl dotyczy różnorodnych problemów online, m.in.:

  • uwodzenia w Internecie przez dorosłych sprawców,
  • cyberprzemocy,
  • nadużywania komputera i/lub Internetu,
  • kontaktu młodych użytkowników ze szkodliwymi treściami w sieci,
  • przestępstw internetowych, m.in. kradzieży danych, kradzieży tożsamości.

 

Informacje pochodzą z materiałów edukacyjnych VIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i Młodzieży w Internecie” Warszawa 2014.

 

Ilona Wrótniak-Terlecka

pedagog i doradca zawodowy

Rodzina bez przemocy

„Są różne straszne rzeczy na świecie,

ale najstraszniejsze, gdy dziecko boi się

ojca, matki, wychowawcy…….

Boi się zamiast kochać. Zamiast szanować”.

 

                                                  Janusz Korczak

 

 

Media co jakiś czas nagłaśniają brutalne przypadki maltretowania dzieci, pokazują  tragedie najmłodszych poruszające opinię publiczną. A jest to wierzchołek góry lodowej, bo  o większości przypadków przemocy, której ofiarami są  bezbronne dzieci możemy się nigdy nie dowiedzieć.

 

Co roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy ze strony członków najbliższej rodziny. Część z nich krzywdzi  świadomie, jednak wielu rodzicom brakuje wiedzy, umiejętności czy możliwości zapewnienia dziecku właściwej opieki. Wielu z nich sama była bita w dzieciństwie a teraz  powiela wzorce wyniesione z własnych domów. Maltretowaniu dzieci sprzyja również społeczna akceptacja oraz przekonanie, że kary fizyczne są efektywną metodą wychowawczą. W naszym społeczeństwie niestety wciąż funkcjonują stereotypy na temat przemocy, również tej wobec dzieci - jak chociażby to, że ma ona miejsce głównie w rodzinach z tzw. marginesu społecznego.

 

Doznawanie przez dziecko przemocy ze strony najbliższych  jest jednym z najbardziej bolesnych i trudnych doświadczeń w jego życiu, jest traumatycznym doświadczeniem okaleczającym psychikę. Ci, którzy powinni stanowić oparcie i dawać poczucie bezpieczeństwa, zawodzą, zadają ból i cierpienie. Dziecko krzywdzone przez dorosłych nie potrafi  samo obronić się, poradzić z tak trudną sytuacją. Czuje się bezbronne  i samotne. Reagowanie i podejmowanie wszelkich działań  zanim dojdzie do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka jest zadaniem naszym, dorosłych. 

 

Mówiąc o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie możemy mieć na myśli tylko działań proceduralnych, prawnych podejmowanych przez przedstawicieli instytucji do tego powołanych. Chodzi również o reakcję rodziny, przyjaciół, sąsiadów, świadków. Nie każdy musi bezpośrednio angażować się w rozwiązywanie trudnej sytuacji dziecka. Jednak zauważenie, że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to, jest warunkiem uzyskania przez nie pomocy.

 

24 września 2013 r. rozpoczęła się  miejska kampania społeczna „Rodzina bez przemocy – pragnienie wszystkich dzieci”, zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Urząd Miasta iMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy.

 

Główny cel jaki nam przyświeca to zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem krzywdzenia dzieci, który niestety wciąż istnieje i powoduje wiele szkód.

 

Podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  w rodzinie oraz zagrożeń z tym związanych jest niezbędnym elementem przeciwdziałania temu zjawisku. Chcemy promować wzory życia rodzinnego oparte na miłości, wzajemnym szacunku, zrozumieniu, pomocy.

 

W ramach Kampanii planujemy szerokie spektrum działań, tak by dotrzeć do dużej i różnorodnej grupy odbiorców. Kampania jest adresowana do wszystkich mieszkańców Puław a w szczególności dzieci i młodzieży, rodziców, przedstawicieli służb i instytucji pracujących z dziećmi oraz udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym.

 

Pierwszym działaniem w ramach Kampanii było spotkanie informacyjne i debata służb na temat lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, które odbyło się 24.09.2013r. w Urzędzie Miasta w Puławach.

 

2 października 2013 r. który jest Międzynarodowym Dniem bez Przemocy odbyła się pikieta dzieci i młodzieży na Placu Chopina oraz debata młodzieży z Rzecznikiem Praw Dziecka. Gościem honorowym była Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – P. Elżbieta Seredyn oraz Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak. Młodzież miała możliwość wyrażenia swoich poglądów, pragnień, potrzeb i oczekiwań wobec dorosłych, rozważań nad tym jakiej rodziny pragną i jaką zechcą stworzyć w przyszłości.

 

Rozpowszechniane są plakaty promujące Kampanię, broszury i ulotki informacyjne skierowane do dzieci i dorosłych.

 

Mamy nadzieję, że w lokalnej prasie, portalach internetowych ukażą się artykuły informujące o działaniach różnych instytucji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy dziecku krzywdzonemu. Liczymy również na przekazy medialne, dzięki którym informacja o kampanii i relacja z realizowanych działań trafi do mieszkańców Puław.

 

Całość kampanii uzupełnią interdyscyplinarne szkolenia adresowane do grup zawodowo stykających się z problematyką krzywdzenia dzieci.

 

Chcielibyśmy aby efektem naszych działań było  ograniczenie stosowania przemocy wobec dzieci, ale także zwiększenie wrażliwości i społecznego zaangażowania w sprawy związane  z przeciwdziałaniem temu zjawisku.

 

 

 

                                                                                            

Anna Górzyńska

                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                               Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                        ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                                                                w Puławach

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )