Pedagog i Psycholog - Informacje

Godziny pracy

Witamy,

Nazywam się Ilona Wrótniak-Terlecka  jestem pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym. W szkole jestem codziennie w pokoju 314 w godzinach:

  

 

Poniedziałek

800 – 1400

Wtorek

800 – 1200

Środa

800 – 1400

Czwartek

800 – 1300

Piątek

800 – 1300

 

 

Nazywam się Beata Pykacz i jestem psychologiem szkolnym. Jestem do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli
w pokoju 314 w godzinach: 

 

  

Wtorek

1500 – 1800

Środa

800 – 1030

Czwartek

800 – 1530

 

 

Gimnazjalisto, jeżeli masz jakiś problem, coś Cię gryzie, chciałbyś komuś pomóc lecz nie wiesz jak, lub najzwyczajniej w świecie chcesz z kimś pogadać...

Serdecznie zapraszamy.

Zadania pedagoga
 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
 • rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania,
 • prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, współdziałanie z policją, sądem, organami gimnazjum i innymi instytucjami,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie inicjatyw młodzieżowych.
Zadania psychologa
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających i terapeutycznych z uczniami (udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji - problemy emocjonalne, osobiste, rodzinne, trudności w nauce, niechęć do szkoły itp.) oraz zajęć terapeutycznych,
 • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych o różnej tematyce, w tym profilaktycznej,
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi działalność szkoły,
 • współpraca z wychowawcami, rodzicami i nauczycielami,
 • poradnictwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców (m.in. wzmacnianie kompetencji wychowawczych),
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )