Patron

Droga do nadania imienia naszemu gimnazjum

 

Nasi Patroni
  
  

 

Alfred Nobel
Alfred Nobel

 

Nagroda Nobla
Nagroda Nobla

Historia

Powstanie gimnazjów zostało zapoczątkowane reformą systemu oświaty w 1999 r. Reforma ta miała na celu wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa. W jej projekcie przyjęto, że nowy system podniesie poziom edukacji społeczeństwa przez upowszechnianie wykształcenia średniego i wyższego, wyrówna szanse edukacyjne oraz znacznie poprawi jakość kształcenia rozumianą jako integralny proces wychowania i nauczania. Na jej mocy dotychczasowy system edukacji przekształcił się w strukturę trzystopniową. Absolwenci szóstych klas szkół podstawowych w dniu 1 września 1999 roku przekroczyli progi nowego typu placówek – gimnazjów.

 

Publiczne Gimnazjum nr 3 powołane zostało do życia na mocy uchwały nr IX/80/99 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 1999 r. Od początku swojego istnienia dzieli budynek ze Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza. Z drugiego piętra, gdzie mieści się gimnazjum, rozpościera się uroczy widok na osiedle Górna Niwa i górujące wieżowce oraz intensywną zieleń otaczającego budynek sadu i lasu.

 

Gdy 1 września 1999 r. zadzwonił pierwszy dzwonek, nowe gimnazjum przyjęło radośnie w swe progi 143 uczniów w pięciu oddziałach klas pierwszych. Początki nie były proste, gdyż gimnazjum oprócz kilku sal lekcyjnych nie posiadało praktycznie żadnego wyposażenia. Atutem był młody zespół nauczycielski, który stanął przed olbrzymim wyzwaniem by zbudować nową placówkę, wypracować wizję i misję, stworzyć system wychowawczy, znowelizować nadany statut oraz wypracować pozostałe dokumenty umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie. Funkcję dyrektora nowo powstałej placówki objął Pan Jacek Rudnik i pełni ją do dziś.

 

W trzecim roku funkcjonowania utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, na które została powołana (Ś.†P.) Pani Krystyna Pawłowska. W następnych latach kolejne coraz liczniejsze roczniki uczniów kontynuowały naukę w gimnazjum by w roku szkolnym osiągnąć największą liczbę 550 uczniów w 20 oddziałach. Pani wicedyrektor Krystyna Pawłowska z momentem odejścia na emeryturę zrezygnowała z funkcji wicedyrektora, a jej miejsce z dniem 1 września 2007 r. zajął Pan Krzysztof Kitka, piastując to stanowisko do dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

Ważną datą w historii naszego gimnazjum był dzień 17 grudnia 2009 r. gdy Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę nadającą naszemu gimnazjum imię Polskich Noblistów. Oficjalne uroczystości nadania imienia oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez jednego z rodziców odbyły się 8 maja 2010 r.

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )