Strony edukacyjne

W tym miejscu będziemy sukcesywnie dodawać linki dotyczące różnych zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się. Dzięki temu, czasem można powtórzyć materiał z lekcji, przygotować się do niej, uzupełnić swoje wiadomości lub je poszerzyć i zawsze można wrócić do tych materiałów. Jeśli znacie warte polecenia strony internetowe zgłaszajcie to nauczycielom, wychowawcom czy Samorządowi Uczniowskiemu w celu umieszczenia linków w tym miejscu, polecając je innym. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania ciekawych materiałów, które można znaleźć w sieci i wykorzystać.

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie. Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny:

Nagłe zatrzymanie krążenia

 

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego

Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna.

Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny

 

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)

Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu i powodują jego chwilową dysfunkcję. 1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi. Nie każda z tych osób doświadcza ataków epilepsji, jednak prawdopodobieństwo, że w naszej obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże. Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych informacji odnośnie tego, jak w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie ataku drgawek.

 

Prawidłowe czynności można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku ataku epilepsji: https://www.szkolenia-bhp24.pl/epilepsja-online

 

 

Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego. Film ilustruje jak możemy pomóc takiej osobie.

Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

 

Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób. 

Choć najczęściej wygląda bardzo groźnie, krwotok z nosa w większości sytuacji nie zagraża życiu czy zdrowiu osoby poszkodowanej. W sporadycznych przypadkach krwawienie jest na tyle obfite bądź długotrwałe, że wymaga wizyty u laryngologa bądź – w skrajnych, wyjątkowych przypadkach – wezwania pogotowia ratunkowego. Z reguły krwotok zlokalizowany jest w przedniej części jamy nosowej i udaje się go opanować za pomocą prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa

 

Pierwsza pomoc - zadławienie

Jest to kolejny z serii bezpłatnych filmów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc - zadławienie

 

Pierwsza pomoc - gra edukacyjna

Gra online, podczas której uczymy się właściwego reagowania i zachowania w sytuacjach wymagających pomocy osobom nieprzytomnym.

Pierwsza pomoc - gra edukacyjna

 

Bezpieczna woda

Plansze informujące nas jak należy zachować się w momencie załamania lodu pod nami, a także gdy jesteś świadkiem takiego zdarzenia.

Bezpieczna woda

 

 

Bezpieczny stok

Celem projektu Bezpieczny stok jest rozpowszechnienie kultury zachowania się w ośrodkach narciarskich, zwiększenie świadomości zagadnień bezpieczeństwa na stoku wśród narciarzy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczny stok

E-podręczniki

Portal zawierający wirtualne podręczniki wraz z obudową. Można tam znaleźć poradniki dla nauczycieli, filmy edukacyjne, lektury szkolne, gdy edukacyjne, multimedia edukacyjne i wiele innych zasobów dla wszystkich etapów kształcenia.

 

http://www.epodreczniki.pl/

Matematyka

Matmagwiazdy

Pełen zbiór lekcji z matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum - w postaci filmów na YouTube. Autorem jest p. Tomasz Dominik Gwiazda.

http://matmagwiazdy.pl

 

Jak zosia

Testy do rozwiązania on-line, głównie matematyka, ale także geografia, biologia (komórki, anatomia), układ okresowy pierwiastków.

http://www.jakzosia.com/

 

KHANACADEMY

Filmy ilustrujące i objaśniające różne zagadnienia z matematyki.

https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski/

Biblioteka, język polski

Zestaw słowników online:

Słownik języka polskiego PWN

http://sjp.pwn.pl/

 

Słownik wyrazów obcych PWN

http://slownik-wyrazowobcych.eu/

 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

http://www.slownik-online.pl/

 

Słownik frazeologiczny:

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html

 

Zbiory słowników

http://leksykony.interia.pl/

 

Inne

http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html

http://encyklopedia.pwn.pl/

http://sjp.pwn.pl/zasady/

 

Aleklasa.pl

Portal edukacyjny dla uczniów głodnych wiedzy. Znajdziesz tutaj powtórki z różnych epok literackich, przypomnisz sobie wiedzę z gramatyki. Dowiesz się co będzie przydatne na egzaminie gimnazjalnym. Ponadto testy z historii, wos-u oraz języka angielskiego.

http://aleklasa.pl

 

Wolnelektury.pl

Szkolna bibliotek internetowa. Zbiór lektur szkolnych. Możliwość wyszukiwania autorów, rodzajów, gatunków, epok, motywów literackich itd.Możliwość czytania online (min. PDF i TXT) ale również odsłuchiwania profesjonalnie przygotowanych audiobooków.

http://www.wolnelektury.pl/katalog/

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Utwory literackie w ich oryginalnych wydaniach.

http://www.polona.pl/

 

NINATEKA EDU

Po zarejestrowaniu się znajdziesz tu materiały audiowizualne, które pomogą Ci wkroczyć w świat mediów, filmu, animacji oraz kultury i sztuki. Jest to pierwsza tego typu multimedialna biblioteka edukacyjna w Polsce. Oprócz filmów i nagrań gromadzone są także gotowe scenariusze lekcji i ćwiczenia. Oglądaj, słuchaj i ucz się!

http://www.nina.gov.pl/

 

Legalna Kultura

Zbiór materiałów do wykorzystania przez uczniów w prezentacjach, filmach, projektach.

http://legalnakultura.pl

Historia

Polmap

Mapy historyczne i geograficzne Polski. Animowana mapa “Od Mieszka I do III RP”. Interaktywne mapy granic Polski, bitwy, kampanie, ciekawostki.

http://polmap.republika.pl/

Języki obce

Edustation

Innowacyjna polska platforma edukacji online

http://www.edustation.pl

 

LanguageQuide.org

Międzynarodowy słownik obrazkowy.

Projekt utworzony w celu stworzenia interaktywnych, dźwiękowych materiałów do nauki języka. Cały czas rozwijany i udoskonalany międzynarodowy słownik obrazkowy. Dostępna również wymowa.

http://www.languageguide.org/pl/

 

Michelle Henry

Materiały (online i do wydrukowania) - animacje, listeningi, quizy, prezentacje, piosenki, zadania ćwiczeniowe. Podzielone na działy tematyczne, gramatyczne i leksykalne. Strona wyłącznie w wersji angielskiej.

http://www.michellehenry.fr/default.htm

 

1wordAdayTV

Kanał youtube, dzięki któremu można codziennie uczyć się jednego słowa w języku angielskim. Zdjęcia do programu realizowane są w Krakowie, a prawidłową wymowę prezentują turyści z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i innych krajów anglojęzycznych.

https://www.facebook.com/1wordAdayTV 

Plastyka. muzyka, zajęcia artystyczne

Otwarta Zachęta

Portal prezentujący zasoby Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmy. 

Strona Otwarta Zachęta kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych sztuką współczesną, nauczycieli poszukujących pomocy dydaktycznych, studentów i uczniów.

http://www.otwartazacheta.pl/

 

Artproject

Wirtualne wycieczki po największych muzeach świata.

http://www.googleartproject.com/pl/

 

Galeria Malarstwa Polskiego

Bogate zbiory malarstwa polskiego z notą biograficzną o artyście i informacjami o obrazach.

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/

Ogólnotematyczne

KHANACADEMY

Zestaw różnych ciekawych filmików edukacyjnych, z różnych przedmiotów, można w wielu włączyć napisy w języku polskim.

http://www.khanacademy.pl

 

Historia Sztuki

Genialny portal o historii wszystkiego co stworzyła ludzkość.

http://www.historiasztuki.com.pl/

 

Scholaris

Portal z gotowymi e-lekcjami dla wszystkich etapów edukacyjnych. Możliwość filtrowania po przedmiocie, typie zasobu (e-Lekcje – gotowe lekcje, ćwiczenia interaktywne – pojedyncze ćwiczenia) lub etapie edukacyjnym.

http://www.scholaris.pl/

 

Jamendo

Serwis z darmową muzyką.

http://www.jamendo.com/pl/

Informatyka

Narzędzia TIK

Strona z opisem mnóstwa narzędzi TIK i możliwości ich wykorzystania dla nauczycieli i uczniów (tworzenie wirtualnych plakatów, obróbka zdjęć, tworzenie muzyki, komiksów i wiele innych...)

http://edukacyjnytik.jimdo.com/

 

Polskie Forum Użytkownika Gimpa

GIMP jest popularnym narzędziem przetwarzania grafiki cyfrowej. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy, oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych. Na stronie dużo informacji, tutoriali, porad.

gimpuj.info

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )