Kontakt i inne dane

Publiczne Gimnazjum nr 3

 im. Polskich Noblistów
ul. Legionu Puławskiego 8

24 - 100 Puławy
tel.: (81) 4586616

 

Sekretariat
Sekretarz Gimnazjum: Magdalena Karsznia
Poniedziałek - Piątek w godz. 730 - 1530
tel.: (81) 4586616
e-mail: pg3@um.pulawy.pl

 

Dyrektor
Jacek Rudnik
tel.: (81) 4586615
e-mail: dyrektor@pg3.pulawy.pl

 

 


Pedagog i doradca zawodowy
Ilona Wrótniak-Terlecka
tel.: (81) 4586617

 

Psycholog

Beata Pykacz

tel.: (81) 4586617

 

Opiekun strony
Marcin Słomka
e-mail: ms@pg3.pulawy.pl

 

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców

Publicznego Gimnazjum nr 3

im. Polskich Noblistów

w Puławach
ul. Legionu Puławskiego 8

 24-100 Puławy

 

nr konta 94 1240 2412 1111 0000 3628 7189PG3 w liczbach

Gimnazjum w liczbach (stan na dzień 01.09.2015 r.)

 

 • 16 - tyle lat działa nasze gimnazjum
 •   6 - aktualna liczba oddziałów
 • 27 - liczba aktualnie uczących nauczycieli, w tym:
  • 6 - nauczycieli dyplomowanych
  • 12 - nauczycieli mianowanych
  • 9 - nauczycieli kontraktowych
 • 14 - liczba sal lekcyjnych + sala gimnastyczna + basen
 • 128 - liczba aktualnie uczęszczających uczniów, w tym:
  • 36 - uczniów klas I
  • 54 - uczniów klas II
  • 38 - uczniów klas III
 • 1623 - liczba absolwentów, w tym:
  • 132 - liczba uczniów, którzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Puławy lub nagrodę organu prowadzącego
  • 252 - liczba absolwentów z wyróżnieniem
 • 5,69 - najwyższa średnia ocen (Krzysztof Pawłowski, klasa IA, rok szkolny 2001/2002)
 • Najwięcej punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym:
  • 97 - ogółem (Katarzyna Dobosz, klasa IIIA, rok szkolny 2006/2007)
  • 50 - z części humanistycznej (Katarzyna Dobosz, klasa IIIA, rok szkolny 2006/2007)
  • 50 - z części matematyczno - przyrodniczej (Piotr Łagowski, klasa IIIG, rok szkolny 2003/2004)
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )