Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego z naniesionymi wydarzeniami (plik *.pdf)

 

1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują terminy zajęć, ferii i przerw świątecznych:

 

a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1.09.2016 r. a kończą 23.06.2017 r.

 

b) Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych i rekolekcji:

 

zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r.

wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

c) Terminy zebrań rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji:

 

śródroczna

10 stycznia 2017 r. (oceny należy wystawić do 5 stycznia 2017 r.)

roczna

21 czerwca 2017 r. (oceny należy wystawić do 14 czerwca 2017 r.)

 

2. Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 

część humanistyczna

- 19 kwietnia 2017 r. (środa) godz. 900

część matematyczno-przyrodnicza

- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 900

język obcy nowożytny

- 21 kwietnia 2017 r. (piątek) godz. 900

 

3. Terminy zebrań z rodzicami.

 

Terminy zebrań oraz harmonogram konsultacji dla rodziców (plik *.pdf) 

 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów:

 

  • 31 października 2016 r. (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych)
  • 19 – 21 kwietnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek – egzamin gimnazjalny),
  • 2 maja 2017 r. (wtorek)
  • 26 maja 2017 r. (piątek - Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w SP 11)
  • 16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele)
  • 22 czerwca 2017 r. (czwartek przez zakończeniem zajęć)
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )