Biblioteka - Czytelnictwo

Liczba przeczytanych książek w marcu 2017 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek w lutym 2017 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek w styczniu 2017 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek w grudniu 2016 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek w listopadzie 2016 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek w październiku 2016 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Liczba przeczytanych książek we wrześniu 2016 r.

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia od początku roku szkolnego

Czytelnictwo

Rok szkolny 2016/17

Średnia wypożyczeń na jednego ucznia w roku 2015/2016

Liczba wypożyczonych książek w roku szkolnym 2015/2016

Liczba książek wypożyczonych w maju 2016 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/2016

Liczba przeczytanych książek w kwietniu 2016

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/2016

Liczba przeczytanych książek w marcu 2016

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/2016

Liczba przeczytanych książek w lutym 2016 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/2016

Liczba przeczytanych książek w styczniu 2016 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/2016

Liczba przeczytanych książek w grudniu 2015 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/16

Liczba przeczytanych książek w listopadzie 2015 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/16

Liczba przeczytanych książek w październiku 2015 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2015/16

Liczba przeczytanych książek we wrześniu 2015 r.

Średnia wypożyczeń przypadająca na jednego ucznia we wrześniu 2015 r.

Podsumowanie czytelnictwa w roku szkolnym 2014/2015

W całym roku szkolnym 2014/2015 najwięcej książek wypożyczyła (mam nadzieję że również przeczytała je wszystkie) klasa 1B - 272 woluminy. Wynika z tego, że jeden uczeń z tej klasy średnio przeczytał około 9 książek.

 

Na drugim miejscu znajduje się klasa 2A - 132 książki oraz klasa 2B - 134 książki. Wynik zbliżony, ale na jednego ucznia w klasie 2A przypadają - 7,33 książki, a w 2B - 7,05 książki.

 

Na trzecim miejscu uplasowała się klasa 3A - 93 książki i 5,47 książki na jednego ucznia.

 

Życzę wszystkim czytelnikom najciekawszych wakacyjnych czytadeł.

Jolanta Żmudzka

Liczba wypożyczonych książek w roku szkolnym 2014/2015

Średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego ucznia w roku szkolnym 2014/2015

Liczba książek wypożyczonych w czerwcu 2015 r.

Liczba książek wypożyczonych w maju 2015 r.

Liczba książek wypożyczonych w kwietniu 2015 r.

Liczba książek wypożyczonych w marcu 2015 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2014

Liczba książek wypożyczonych w lutym 2015 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2014 r.

Liczba książek wypożyczonych w styczniu 2015 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2014 r.

Liczba książek wypożyczonych w grudniu 2014 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2014 r.

Liczba książek wypożyczonych w listopadzie 2014 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego 2014 r.

Liczba książek wypożyczonych w październiku 2014 r.

Liczba książek przypadająca na jednego ucznia w październiku 2014 r.

Liczba książek wypożyczonych we wrześniu 2014

Średnia liczba książek wypożyczonych przez jednego ucznia we wrześniu 2014

Liczba książek wypożyczonych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Liczba książek wypożyczonych w maju 2014 przez poszczególne klasy

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w kwietniu 2014 przez poszczególne klasy

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w marcu 2014 przez poszczególne klasy

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w lutym 2014 przez poszczególne klasy

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w styczniu 2014 przez poszczególne klasy

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w grudniu 2013

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia w klasie od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w listopadzie 2013

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia w klasie od początku roku szkolnego

Liczba książek wypożyczonych w październiku 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez poszczególnych uczniów w październiku 2013

Liczba książek wypożyczonych we wrześniu 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez poszczególnych uczniów we wrześniu 2013

Liczba książek wypożyczonych w roku szkolnym 2012/2013

Liczba wypożyczonych książek w czerwcu 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2012/2013

Liczba książek wypożyczonych w maju 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do maja 2013

Liczba książek wypożyczonych od początku roku szkolnego do końca maja 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w kwietniu 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca kwietnia 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca kwietnia 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w marcu 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca marca 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca marca 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w lutym 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca lutego 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca lutego 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w styczniu 2013

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca stycznia 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca stycznia 2013

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w grudniu 2012

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca grudnia 2012

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca grudnia 2012

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w listopadzie 2012

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca listopada 2012

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca listopada 2012

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach w październiku 2012

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca października 2012

Liczba książek wypożyczonych w poszczególnych klasach od początku roku szkolnego do końca października 2012

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia w poszczególnych klasach we wrześniu 2012

Liczba książek wypożyczonych przez poszczególne klasy we wrześniu 2012

Średnia liczba wypożyczeń w roku szkolnym 2011/2012

Liczba książek wypożyczonych w roku szkolnym 2011/2012

Liczba książek wypożyczonych w maju 2012

Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca maja 2012

Liczba książek wypożyczonych od września 2011 do maja 2012

Liczba książek wypożyczonych w kwietniu 2012
KW
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca kwietnia 2012

SR_WRZ_KW

Liczba książek wypożyczonych od września 2011 do kwietnia 2012

WRZ_KW

Liczba książek wypożyczonych w marcu 2012
marzec_2012
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca marca 2012
srednia_marzec_2012
Liczba książek wypożyczonych od września 2011 do marca 2012

wrzesien_marzec_2012

Liczba książek wypożyczonych w lutym 2012
luty_2
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca lutego 2012
srednia_luty_2
Liczba książek wypożyczonych od września 2011 do lutego 2012
wrz_luty_2
Liczba książek wypożyczonych w styczniu 2012
statystyki_styczen
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca stycznia 2012
statystyki_srednia_styczen
Liczba książek wypożyczonych od września 2011 do stycznia 2012
statystyki_wrzesien_styczen
Liczba książek wypożyczonych w grudniu 2011
Stat._gr
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca grudnia 2011
__R._IX_XII
Liczba książek wypożyczonych od września do grudnia 2011
Stat. wrz-gr_1
Liczba książek wypożyczonych w listopadzie 2011
lis
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca listopada 2011
__r_wrz_lis
Liczba książek wypożyczonych od września do listopada 2011
WRZ-LIST_1
Liczba książek wypożyczonych w październiku 2011
czyt_paz
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca października 2011
czyt_srednia
Liczba książek wypożyczonych od września do października 2011
czyt_wrz_paz
Średnia liczba wypożyczonych książek przez ucznia w poszczególnych klasach we wrześniu 2011
Wrzesien_2011_3
Liczba wypożyczonych książek we wrześniu 2011
Wrzesien_2011_1
Liczba wypożyczonych książek w roku szkolnym 2010/2011
Czerwiec_2011
Średnia liczba wypożyczeń w roku szkolnym 2010/2011
Czerwiec_0_2011
Liczba książek wypożyczonych w maju 2011 przez poszczególne klasy
ilosc_wypozyczen___maj_2011
Średnia liczba wypożyczonych książek przez ucznia w poszczególnych klasach
Srednia___maj_2011
Liczba wypożyczonych książek od początku roku przez poszczególne klasy
ilosc_od_pocz.___maj_2011
Liczba książek wypożyczonych w kwietniu 2011 przez wszystkie klasy
Schowek10_04_2011_ilo_____wypo__ycze__

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego do końca kwietnia 2011
Schowek10_04_2011___rednia
Liczba wypożyczonych książek od początku roku szkolnego do końca kwietnia 2011
Schowek10_04_2011_ilo_____od_pocz__tku
Liczba książek wypożyczonych w marcu 2011 przez wszystkie klasy
Schowek09___ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego do końca marca 2011
Schowek09___rednia
Liczba wypożyczonych książek od początku roku szkolnego do końca marca 2011
Schowek09_ilo_____od_pocz
Liczba książek wypożyczonych w lutym 2011 przez wszystkie klasy
Schowek08_02_2011_ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia od początku roku szkolnego do końca lutego 2011
Schowek08_02_2011___rednia
Liczba wypożyczonych książek od początku roku szkolnego przez poszczególne klasy
Schowek08_02_2011_ilo_____od_pocz
Liczba książek wypożyczonych w styczniu 2011 przez wszystkie klasy
Schowek07_01_2011_ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego ucznia do końca stycznia 2011
Schowek07_01_2011___rednia
Liczba książek wypożyczonych od początku roku szkolnego przez poszczególne klasy
Schowek07_01_2011_ilo_____od_pocz
Liczba książek wypożyczonych w grudniu 2010 przez poszczególne klasy
Schowek06__12_2010_ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba książek wypożyczonych przez uczniów od początku roku szkolnego
Schowek06_12_2010___rednia
Liczba książek wypożyczonych przez poszczególne klasy od początku roku szkolnego
Schowek06_12_2010_ilo_____od_pocz__tku
Liczba książek wypożyczonych przez klasy w listopadzie 2010 r.
Schowek05_11_2010_ilo_____wypo__ycze__1
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego
Schowek05_11_2010___rednia
Liczba książek wypożyczonych przez klasy od początku roku szkolnego do końca listopada 2010
Schowek05_11_2010_ilo_____od_pocz__tku
Liczba wypożyczonych książek w październiku 2010
Schowek01_10_2010_ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba książek wypożyczonych przez ucznia od początku roku szkolnego do końca października 2011
Schowek03_10_2010___rednia
Liczba wypożyczonych książek od września do października 2010
Schowek02_10_2010_ilo_____od_pocz__tku_roku
Liczba książek wypożyczonych przez uczniów gimnazjum we wrześniu 2010 roku
Schowek01__9_2010_ilo_____wypo__ycze__
Średnia liczba wypożyczonych książek przez uczniów we wrześniu 2010 roku
Schowek02___9_2010___rednia
Ranking czytelnictwa - maj 2009

„Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy”

Ozymandias

MAJ 2009

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w maju 2009 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 166 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,46 wypożyczonej książki na jednego ucznia. W maju uczniowie mieli 20 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa – maj 2009” została klasa 2F. 21 uczniów tej klasy wypożyczyło 20 książek (średnia 0,95 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - MAJ 2009

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
2F
21
20
0,95
2.
2A
20
17
0,85
3.
1D
19
23
0,83
4.
1B
24
18
0,75
5.
2E
19
14
0,74
6.
1C
23
15
0,65
7.
3A
30
16
0,53
8.
1A
20
10
0,5
9.
2D
21
7
0,33
10.
1E
29
9
0,31
10.
3D
29
9
0,31
12.
3C
29
8
0,28
13.
2B
21
3
0,14
14.
3B
30
1
0,03
15.
2C
21
0
0,00

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas pierwszych (średnia 0,6 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy trzecie – średnia tylko 0,29 wypożyczeń na jednego ucznia. W drugich klasach przypadło 0,5 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - kwiecień

„Książka i możliwość czytania to jeden
z największych cudów ludzkiej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

KWIECIEŃ 2009

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w marcu 2009 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 117 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,33 wypożyczonej książki na jednego ucznia. W marcu uczniowie mieli tylko 19 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa – kwiecień 2009” została klasa 2B. 21 uczniów tej klasy wypożyczyło 18 książek (średnia 0,86 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - KWIECIEŃ 2009

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
2B
21
18
0,86
2.
2F
21
15
0,71
3.
3A
30
18
0,6
4.
2C
21
12
0,57
5.
2E
19
8
0,42
6.
3B
30
11
0,37
7.
1C
23
6
0,26
8.
3C
29
7
0,24
9.
2A
20
3
0,15
10.
2D
21
3
0,14
11.
3D
29
2
0,07
11.
1E
29
2
0,07
13.
1B
23
1
0,04
13.
1D
23
1
0,04
15.
1A
21
0
0,00

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas drugich (średnia 0,48 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy pierwsze – średnia tylko 0,08 wypożyczeń na jednego ucznia. W trzecich klasach przypadło 0,32 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - marzec

„Książki są jak towarzystwo,
które sobie człowiek dobiera”

Monteskiusz

MARZEC 2009

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w marcu 2009 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 117 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,33 wypożyczonej książki na jednego ucznia. W marcu uczniowie mieli tylko 19 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa – marzec 2009” została klasa 3C. 29 uczniów tej klasy wypożyczyło 22 książek (średnia 0,76 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - MARZEC 2009

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
3C
29
22
0,76
2.
2D
21
11
0,52
3.
1C
23
11
0,48
4.
3B
30
14
0,47
5.
3A
30
13
0,43
6.
2C
21
8
0,38
6.
2F
21
8
0,38
8.
2A
20
7
0,35
9.
1E
29
7
0,24
10.
1B
23
5
0,22
11.
2E
19
4
0,21
12.
2B
21
3
0,14
13.
1A
21
2
0,1
14.
3D
29
2
0,07
15.
1D
23
0
0,00

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas trzecich (średnia 0,43 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy pierwsze - średnia 0,21 wypożyczeń na jednego ucznia. W drugich klasach przypadło 0,33 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - luty

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem"

Kornel Makuszyński

LUTY 2009

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w lutym 2009 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 101 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,28 wypożyczonej książki na jednego ucznia. Ze względu na ferie w lutym uczniowie mieli tylko 10 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać. Stąd niska średnia wypożyczeń w miesiącu.

Zwycięzcą "Rankingu Czytelnictwa - luty 2009" została klasa 2D. 21 uczniów tej klasy wypożyczyło 19 książek (średnia 0,9 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - LUTY 2009

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1
2D
21
19
0,9
2
2E
19
15
0,79
3
2A
20
12
0,6
4
1E
29
17
0,59
5
3A
30
12
0,4
5
3B
30
12
0,4
7
2F
21
7
0,33
8
1C
23
5
0,43
9
2B
21
3
0,14
9
2C
21
3
0,14
11
1A
21
1
0,05
12
3C
29
1
0,03
13
1B
23
0
0
13
1D
23
0
0
13
3D
29
0
0

Największe czytelnictwo odnotowano na poziomie klas drugich (średnia 0,43 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy pierwsze - średnia 0,19 wypożyczeń na jednego ucznia. W trzecich klasach przypadło 0,21 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - styczeń

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”
CYCERON

Ranking Czytelnictwa - STYCZEŃ

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa - styczeń 2009” została klasa 2A. 20 uczniów tej klasy wypożyczyło 31 książek (średnia 1,55 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - STYCZEŃ 2009

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
2A
20
31
1,55
2.
2F
21
29
1,38
3.
3A
30
26
0,87
4.
1C
23
15
0,65
5.
1E
29
14
0,48
6.
3C
29
14
0,45
7.
1B
23
10
0,43
7.
1D
23
10
0,43
9.
2C
21
7
0,33
9.
2D
21
7
0,33
11.
2E
19
6
0,32
12.
2B
21
6
0,29
13.
2B
30
8
0,27
14.
3B
30
7
0,23
15.
1A
21
3
0,14

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas drugich (średnia 0,70 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy pierwsze - średnia 0,44 wypożyczeń na jednego ucznia. W trzecich klasach przypadło 0,45 książki na jednego ucznia.I okres roku szkolnego 2008/2009

Ranking Czytelnictwa - I okres roku szkolnego 2008/2009

Ranking wygrała klasa 3A. 30 uczniów tej klasy wypożyczyło 123 książki (4,1 wypożyczenia na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - I OKRES NAUKI

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
3a
30
123
4,1
2.
2A
20
77
3,85
3.
1D
23
81
3,52
4.
1B
23
78
3,39
5.
1C
23
74
3,21
6.
2F
21
62
2,95
7.
3C
29
81
2,79
8.
1A
22
59
2,68
9.
2C
20
50
2,5
10.
2B
22
50
2,27
11.
1E
29
65
2,24
12.
3B
30
66
2,2
13.
3D
30
59
1,97
14.
2E
19
31
1,63
15.
2D
21
32
1,52
 
razem
362
988
2,73

Wypożyczenia w poziomach klas - I okres roku szkolnego 2008/2009

poziom
liczba uczniów
liczba wypożyczeń
średnia wypożyczeń na jednego ucznia
I klasy
120
357
2,98
II klasy
123
302
2,46
III klasy
119
329
2,76
razem
362
988
2,73

Jak dotąd największe czytelnictwo odnotowano na poziomie klas pierwszych (średnia 2,98 wypożyczeń na jednego ucznia). Nieco mniejsze czytelnictwo zanotowano w klasach trzecich - średnia 2,76 wypożyczeń na jednego ucznia. Najsłabsze wyniki uzyskały w pierwszym okresie roku szkolnego 2008/2009 klasy drugie - 2,46 książki na jednego ucznia.

Wypożyczenia - bilans miesięczny - I okres roku szkolnego

miesiąc
wypożyczenia
uczniowie
dni*
dzienna średnia wypożyczeń
wrzesień
330
366
23
14,35
październik
200
362
22
9,09
listopad
202
362
19
10,63
grudzień
177
362
15
11,80
styczeń (do 12)
79
361
6
13,16
razem
988
362**
85
11,62
* - liczba dni szkolnych, w których uczniowie mogli wypożyczać książki w bibliotece
** - aktualna liczba uczniów w szkole


W I okresie roku szkolnego 2008/2009 średnio jednego dnia uczniowie wypożyczali 11,62 książki. Najwięcej wypożyczeń odnotowano we wrześniu. W pierwszym miesiącu nauki uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach wypożyczyli 330 książek.Liderzy czytelnictwa w I okresie

klasa
imię i nazwisko
ilość wypożyczeń
1A
Kacper Kowalczyk
Izabela Kucio
Michał Szyszko
7
6
5
1B
Tomasz Chojecki
Adam Gibaszek
Anna Przybylska
5
5
5
1C
Katarzyna Zając
Mikołaj Bajew
Klaudia Chałka
22
11
8
1D
Szymon Kozak
Rafał Chudzik
Sebastian Jasik
Paulina Ochal
7
6
6
6
1E
Paula Olszowa
Klaudia Kuśmierz
Justyna Kuna
Katarzyna Chojecka
7
5
4
4
2A
Kinga Biziorek
Ewelina Burek
Monika Górska
7
6
6
2B
Karolina Wydra
Hubert Szymański
Jakub Szymański
5
4
3
2C
Marta Sot
Aleksandra Rudnik
Aleksandra Kruszyńska
Jakub Pyda
Jakub Skomra
7
4
3
3
3
2D
Szymon Kałdonek
Marta Bicka
Paulina Mikos
4
3
3
2E
Karolina Fijoł
Magdalena Noskowska
Radosław Szwed
15
4
3
2F
Marcin Pawłowski
Kinga Cerek
Aldona Sulenta
6
4
3
3A
Agnieszka Legocka
Katarzyna Rusek
Anna Kuna
23
9
5
3B
Damian Jeżyna
Magdalena Płachta
Aleksandra Sobieszek
8
3
3
3C
Magdalena Maziarz
Karolina Kopeć
aneta Aftyka
Honorata Bartoszek
14
5
4
4
3D
Amadeusz Szewczyk
Alan Bielecki Barbara Szymanek
5
4
4
w indywidualnych statystykach nie są brane pod uwagę podręczniki

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki w II okresie roku szkolnego 2008/2009!!!

Ranking czytelnictwa - grudzień

„W świecie w Internecie nie znajdziecie niczego
jak w książce mądrego! ”

Klaudia Chałka

GRUDZIEŃ 2008

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w grudniu 2008 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 177 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,49 wypożyczonej książki na jednego ucznia. Warto zauważyć, że w grudniu uczniowie ze względu na okres świąt Bożego Narodzenia mieli tylko 15 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać. W poprzednich miesiącach tych dni było zdecydowanie więcej.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa - grudzień 2008” została klasa 1A. 22 uczniów tej klasy wypożyczyło 20 książek (średnia 0,91 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - GRUDZIEŃ 2008

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
1A
22
20
0,91
2.
3A
30
24
0,80
3.
1D
23
16
0,70
4.
2F
21
14
0,67
5.
1B
23
15
0,65
6.
1E
29
18
0,62
7.
1C
23
13
0,57
8.
3D
30
15
0,5
9.
2A
20
0
0,45
9.
2C
20
9
0,45
11.
3C
29
11
0,38
12.
2E
19
6
0,32
13.
2B
22
4
0,18
14.
3B
30
2
0,07
15.
2D
21
1
0,05

Największe czytelnictwo – podobnie jak w listopadzie – odnotowano tym razem na poziomie klas pierwszych (średnia 0,61 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy drugie – średnia 0,35 wypożyczeń na jednego ucznia. W trzecich klasach przypadło 0,44 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - listopad

„Tu jest wielki książek dom.
Wejdź, jeżeli pragniesz tego.
Tu głowę wiedzą napełnisz prędko,
I nie będziesz już pytał, dlaczego? ”

Mikołaj Bajew

LISTOPAD 2008

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w listopadzie 2008 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 202 książki, co przełożyło się na przeciętną 0,56 wypożyczonej książki na jednego ucznia. W porównaniu z październikiem nastąpił wzrost czytelnictwa. Warto zauważyć, że w listopadzie uczniowie mieli tylko 19 dni szkolnych, w których mogli wypożyczać. Natomiast w październiku tych dni było 22.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa - listopad 2008” została klasa 1B. 23 uczniów tej klasy wypożyczyło 25 książek (średnia 1,09 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - LISTOPAD 2008

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
1B
23
25
1,09
2.
2F
21
18
0,86
3.
2A
20
16
0,80
4.
1C
23
18
0,78
5.
3A
30
23
0,77
6.
3B
30
22
0,73
7.
2D
21
12
0,57
8.
1A
22
11
0,5
9.
1E
29
12
0,41
10.
3C
29
12
0,41
11.
2C
20
7
0,35
12.
2B
22
7
0,32
13.
2E
19
6
0,31
14.
1D
23
7
0,3
15.
3D
30
6
0,2

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas pierwszych (średnia 0,61 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy trzecie - średnia 0,53 wypożyczeń na jednego ucznia. W drugich klasach przypadło 0,48 książki na jednego ucznia.Czytelnictwo rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w roku szkolnym 2008/2009 (od początku września do końca maja) wypożyczyli z naszej biblioteki 1592 książki, co przełożyło się na przeciętną 4,42 wypożyczonej książki na jednego ucznia w ciągu trwania roku szkolnego 2008/2009.

W Rankingu Czytelnictwa - rok szkolny 2008/2009 wygrała klasa 2A. 20 uczniów tej klasy wypożyczyło 139 książek (6,95 wypożyczeń na jednego ucznia).

RANKING CZYTELNICTWA

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
2A
20
139
6,95
2.
3A
30
196
6,53
3.
2F
21
127
6,05
4.
1C
23
116
5,04
5.
1B
24
109
4,54
6.
1D
21
104
4,52
7.
2E
19
79
4,16
8.
3C
29
119
4,1
9.
2B
21
81
3,86
10.
1E
29
111
3,83
11.
1A
20
75
3,75
12.
2C
21
77
3,67
13.
3B
30
108
3,6
14.
2D
21
71
3,38
15.
3D
29
74
2,55
Razem
360
1592
4,42

Wypożyczenia w poziomach klas

poziom
liczba uczniów
liczba wypożyczeń
średnia wypożyczeń na ucznia
klasy I
119
515
4,33
klasy II
123
580
4,97
klasy III
118
497
4,21
razem
360
1592
4,42

Największe czytelnictwo odnotowano w klasach drugich (średnia 4,72 wypożyczeń na jednego ucznia). Mniejsze czytelnictwo zanotowano w klasach pierwszych - średnia 4,33 wypożyczeń na jednego ucznia. Najsłabsze wyniki uzyskały klasy trzecie - 4,21 książki na jednego ucznia.

Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2008/2009

Klasy I
Klasa
imię i nazwisko
liczba wypożyczeń
IC
Katarzyna Zając
33
IC
Klaudia Chałka
17
IE
Paula Olszowa
13
Klasy II
Klasa
imię i nazwisko
liczba wypożyczeń
IIE
Karolina Fijoł
40
IIA
Kinga Biziorek
15
IID
Paulina Mikos
11
Klasy III
Klasa
imię i nazwisko
liczba wypożyczeń
IIIA
Agnieszka Legocka
44
IIIC
Magdalena Maziarz
25
IIIA
Łukasz Zdanowicz
25

W roku szkolnym 2008/2009 najwięcej wypożyczeń odnotowano we wrześniu. W pierwszym miesiącu nauki uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach wypożyczyli 330 książek. Najmniejsza ilość wypożyczeń przypadła na miesiąc luty, ze względu na trwające w tym czasie ferie zimowe. W tym miesiącu uczniowie mieli tylko 10 dni, w których mogli korzystać z biblioteki, a w poprzednich miesiącach tych dni było kolejno 23, 22, 19. 15, 20. W marcu tych dni było 19, w kwietniu 15 (okres świąt i egzaminów gimnazjalnych), natomiast w maju 20. W czerwcu uczniowie oddawali wypożyczone książki.

Wypożyczenia - bilans miesięczny

miesiąc
wypożyczenia
uczniowie
dni*
dzienna średnia wypożyczeń
wrzesień
330
366
23
14,35
październik
200
362
22
9,09
listopad
202
362
19
10,63
grudzień
177
362
15
11,80
styczeń
192
361
20
9,60
luty
101
360
10
10,10
marzec
117
360
19
6,16
kwiecień
107
360
15
7,13
maj
166
360
20
8,3
razem
1592
360**
163
9,77
* - liczba dni szkolnych, w których uczniowie mogli wypożyczać książki w bibliotece
** - aktualna liczba uczniów w szkole

W roku szkolnym 2008/2009 średnio jednego dnia uczniowie wypożyczali 9,77 książki.
Ranking czytelnictwa - październik

„Czytaj z Nami, Gimnazjalistami!”

Klaudia Chałka

PAŹDZIERNIK 2008

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w październiku 2008 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 200 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,55 wypożyczonej książki na jednego ucznia.

Zwycięzcą „Rankingu Czytelnictwa – październik 2008” została klasa 1D. 23 uczniów tej klasy wypożyczyło 25 książek (średnia 1,09 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - PAŹDZIERNIK 2008

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1.
1D
23
25
1,09
2.
3A
30
32
1,07
3.
2A
20
18
0,90
4.
3C
29
22
0,76
5.
3D
30
19
0,63
6.
2B
22
13
0,59
7.
3B
30
16
0,53
8.
1E
29
13
0,45
9.
2C
20
9
0,45
10.
2E
19
8
0,42
11.
1B
23
7
0,30
11.
1C
23
7
0,30
13.
1A
22
6
0,27
14.
2F
21
5
0,24
15.
2D
21
0
0,00

Największe czytelnictwo odnotowano tym razem na poziomie klas trzecich (średnia 0,75 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy drugie – średnia 0,43 wypożyczeń na jednego ucznia. W pierwszych klasach przypadło 0,48 książki na jednego ucznia.Ranking czytelnictwa - wrzesień

"czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej"

Carlos Ruiz Zafón

WRZESIEŃ 2008

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach we wrześniu 2008 roku wypożyczyli z naszej biblioteki 330 książek, co przełożyło się na przeciętną 0,90 wypożyczonej książki na jednego ucznia.

Zwycięzcą "Rankingu Czytelnictwa - wrzesień 2008" została klasa 2A. 20 uczniów tej klasy wypożyczyło 26 książek (średnia 1,3 wypożyczeń na jednego czytelnika).

RANKING CZYTELNICTWA - WRZESIEŃ 2008

LP
KLASA
Ilość uczniów
Ilość wypożyczeń
Średnia wypożyczeń na ucznia
1
2A
20
26
1,3
2
1B
24
29
1,21
3
1D
23
27
1,17
4
1C
23
26
1,13
5
2C
20
22
1,10
6
2B
22
24
1,09
7
3A
32
32
1
8
1A
23
22
0,96
9
2D
21
17
0,81
9
2F
21
17
0,81
11
3C
29
23
0,79
12
3B
30
22
0,73
13
1E
28
20
0,71
14
2E
20
11
0,55
15
3D
30
12
0,4

Największe czytelnictwo odnotowano na poziomie klas pierwszych (średnia 1,02 wypożyczeń na jednego ucznia). Natomiast na drugim biegunie znalazły się klasy trzecie - średnia 0,74 wypożyczeń na jednego ucznia. W drugich klasach przypadło 0,94 książki na jednego ucznia.KLASOWI LIDERZY CZYTELNICTWA - WRZESIEŃ 2008

KLASA
IMIĘ I NAZWISKO LIDERA
ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ
1A
Kacper Kowalczyk
4
1B
Adam Kucharski
Adam Kaczkowski
Bartłomiej Niespodziany
2
1C
Mikołaj Bajew
10
1D
wielu uczniów jednakowa liczba wypożyczeń
2
1E
Elżbieta Bernatek
Katarzyna Chojecka
2
2A
Edyta Nikodemska
Aleksandra Pawlak
2
2B
wielu uczniów jednakowa liczba wypożyczeń
1
2C
Marta Sot
5
2D
Szymon Kałdonek
Paulina Mikos
3
2E
Karolina Fijoł
5
2F
Kinga Cerek
Magdalena Jerzyna
Aldona Sulenta
2
3A
Agnieszka Legocka
4
3B
Damian Jeżyna
6
3C
Magdalena Maziarz
4
3D
wielu uczniów jednakowa liczba wypożyczeń
1

 

* w indywidualnych statystykach nie są brane pod uwagę podręczniki
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )