EWD jako wskaźnik i miara efektywności nauczania

Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. W polskim modelu EWD wykorzystywana jest przede wszystkim informacja o wynikach egzaminacyjnych na kolejnych etapach kształcenia, dlatego też wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych.

EWD jest zatem miarą efektywności nauczania w szkole.

 

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

 

  1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
  2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
  3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

 

Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę efektywności nauczania, musimy wytrącić z wyniku wpływ tych czynników, których szkoła nie może skutecznie kształtować. Powyższy wykres pozwala prześledzić, na jaki błąd narażamy się porównując szkoły ze względu na nieprzetworzony wynik egzaminu zewnętrznego.

 

EWD_informacje

 

Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania

 

 

W przykładowym porównaniu na powyższym wykresie przewaga szkoły A nad szkołą B wynika z bardziej korzystnego układu czynników indywidualnych i środowiskowych. Jeżeli z wyniku "wyjmiemy" to, co zależy od zdolności i społecznego środowiska, ocena musi ulec zmianie - to szkoła B lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez egzamin. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana.

 

 

Klikając na linki poniżej można zobaczyć jakie wyniki EWD osiągnęli nasi uczniowie w porównaniu do wyników Gimnazjum nr 2 i 4 w poszczególnych latach. Widać na nich, że nasi uczniowie osiągają wyniki EWD na takim samym poziomie, a nawet wyższym, co świadczy o skuteczności i efektywności nauczania w naszym gimnazjum.

 

EWD 2011 - 2013

 

EWD 2010 - 2012

 

EWD 2009 - 2011

 

EWD 2008 - 2010

 

EWD 2007 - 2009

 

EWD 2006 - 2008

 

źródło: EWD

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )